Idén bakom PMM Vasco Emergency Team

The Polish Medical Mission och Vasco Electronics har gått samman och efter 3 månader med omfattande förberedelser upprättar de ett snabbt räddningsteam. Dess uppdrag är att tillhandahålla medicinsk hjälp till människor runt om i världen inom 24-48 timmar efter en naturkatastrof eller humanitär kris.

Båda organisationerna delar syftet att hjälpa människor: PMM har gett medicinskt stöd runt om i världen i 23 år, medan Vasco Electronics' uppdrag är att underlätta interpersonell kommunikation och bryta ner språkbarriärer. Dessutom är VD, Maciej Góralski, också en erfaren sjukvårdare, som alltid drivs av att hjälpa de i nöd. Så här föddes initiativet att skapa ett team.

“Vasco Electronics kommer att stödja ett utvecklande team inom området för organisation och räddningsplanering, samt lagring och inköp av utrustning / mediciner. Vi kommer också att främja Teams insatser lokalt och globalt, inklusive planering och genomförande av insamlingar. Sist men inte minst avser vi att finansiera teamets utbildning - både inom ramen för professionell utveckling och om principerna för uppdragssäkerhet, biologiska och terroristhot, såväl som utvalda aspekter av akut-, tropisk- och resemedicin”, säger Maciej Góralski, VD för Vasco Electronics, en erfaren sjukvårdare och räddningsteamledaren.

Team´s uppdrag

Efter omfattande förberedelser börjar nu rekryteringen till PMM Vasco Emergency Team. Dess huvuduppgift är att nå platser som drabbats av naturkatastrofer och humanitära kriser. För att ge bästa möjliga hjälp kommer PMM Vasco Emergency Team att bestå av professionellt utbildad medicinsk personal med tillgång till sin egen utrustning och logistik. Teamets arbete kommer att omfattas av Världshälsoorganisationens direktiv. Dessutom kommer medlemmarna i Emergency Team att ha tillgång till utbildning, både medicinska och icke-medicinska, för att ständigt förbättra sina kompetenser.

Vårt arbete

Vi agerar där lokala medicinska tjänster inte kan svara snabbt och effektivt. Vi når platser som drabbats av katastrofer och humanitära katastrofer inom 24-48 timmar efter händelsen.

På grund av världssituationen kommer vår första uppgift vara att hjälpa offren för kriget i Ukraina. Detta är dock bara det första steget i vårt uppdrag. Redan under detta år planerar vi att åka till Afrika med humanitärt bistånd. I slutändan kommer du tillsammans med oss att nå ut med hjälp till flyktingläger och delta i nödoperationer.

Förutom att snabbt reagera på nödsituationer kommer PMM Vasco Emergency Team att vara involverat i långsiktiga projekt som kan påverka situationen i många länder runt om i världen.

Om teamet

På Vasco Electronics delar vi passionen med The Polish Medical Mission, men också öppenhet och en drivkraft för att hjälpa människor.

Så föddes PMM Vasco Emergency Team med sitt huvuduppdrag att hjälpa människor över hela världen, främst i nödsituationer.

I varje steg av Team´s existens kommer the Polish Medical Mission att dela erfarenheter så att personalen kan utföra sina uppgifter på bästa sätt och i enlighet med Världshälsoorganisationens (WHO) standarder. Vi på Vasco Electronics har åtagit oss att samfinansiera lagets utbildning, så att den alltid kan ge högsta kvalitetsstöd.

Teamets mål är att samla energiska, öppensinnade människor med ett uppdrag att lindra mänskligt lidande. Vi är fulla av hopp om att våra handlingar kan ha en verklig inverkan på vår värld.